Datapääoma

Mitä tapahtuu kun kukaan ei katso perään? - Datapääoman vieraana yrityskulttuurin johtamisen asiantuntija Jonne Seppä

February 20, 2021

01:00 Intro pöhinät
01:31 Tänään keskiössä yrityskulttuuri ja sen johtaminen
01:47 Miten yrityskulttuuri liittyy dataan?
02:19 Vieraan esittely, yrityskulttuurin johtamisen ammattilainen: Jonne Seppä (Voipa)
02:44 Jonnen ja Voipan esittely

03:38    Moni haluaa paremman yrityskulttuurin
04:06    Loppuviimein ihmiset muuttavat kulttuuria

05:36 "Avoimuus" in action: taloustiedot livenä netissä!
06:22 Kaikilla yrityksillä, myös pienillä, on yrityskulttuuri
06:40 Kun ihmiset pääsevät avoimeen tietoon kiinni, siitä tahtoo seurata jotain hyvää
07:45 Voipan taloustiedot on kenen tahansa katsottavissa firman kotisivuilla
08:10 Mitenkäs tämä kaikki liittyy nyt dataan?
09:23 Kaikki tavoittelevat hyvää yrityskulttuuria, uskomme myös että moni yritys haluaa olla dataohjautuva ja johtaa tiedolla. Datapääoma tarjoaa työkalut tähän.
10:11 Yrityskulttuuri on sitä, mitä tapahtuu kun kukaan ei katso perään
10:43 Miten Jonne näkee yrityskulttuurin merkityksen yrityksen tuottavuudelle?
11:56 Yrityskulttuurin keskiössä on hyvä johtaminen sekä arjen työn selkeys ja ymmärrettävyys

12:25 Itseohjautuvuudesta: mitä enemmän itseohjautuvaksi yrityskulttuuri menee, sitä enemmän se tarvitsee luotettavaa ja helposti käsiteltävää dataa ja tietoa toimiakseen luotettavasti ja tehokkaasti (organisaation jokaisella tasolla)
13:06 Hierarkinen johtaminen vs. organisaation itseohjautuvuus
13:50 Ei riitä että puretaan valtarakenteet vaan tilalle tuotava avointa dataa selkeitä toimintarakenteita
14:40 Datan palvelumuotoilu nousee tärkeäksi: data pitää olla helposti käsiteltävää sekä ymmärrettävää: määrä ei korvaa laatua ja käytettävyyttä
15:05 Itseohjautuvuus ja avoin data kulkevat käsi kädessä

15:36 Kokeilukulttuurista: onnistumisen ja epäonnistumisen suhde
16:13 Rohkeudesta epäonnistua ja tästä eteenpäin virheistä oppimiseen
17:10 Virheistä oppiminen on myös tietoa
17:45 Oppiminen on tietoa, oppien levittäminen on tärkeää, kun levität tietoa jonkun median avulla, tästä tiedosta tulee dataa
18:58 Putous mainittu ja rikkinäinen puhelin
19:19 Tietoa tarvitaan enemmän kun halutaan olla itseohjautuvia, keskiöön nousee myös data ja ennen kaikkea datan toimitusketjujen merkitys
19:45 Miten saamme arjessa tiedon tuottajat ja tiedon hyödyntäjät kohtaamaan, tästä on kyse datan toimitusketjun johtamisessa

20:20 Tommi vetäisee ässän hihasta ja Mark Okerstromin (CEO @ Expedia) heiton: organisoituminen antaa ihmisille oikeuden olla putkinäköisiä (esitelty myös Dan Heathin loistavassa kirjassa "Upstream: The Quest to Solve Problems Before They Happen")
21:57 Mitä organisoitumisella optimoidaan: sisäistä tehokkuutta vai kenties asiakaskokemusta? Vai optimoidaanko lopulta mitään?
23:35 Voisiko muutoksen edessä tehdä ensin jotain muuta kuin muokata organisaatiota? 
24:10 Jos organisaatio muuttuu mutta tavoitteet pysyvät samoina? Mitä haetaan?
26:01 Isot organisaatiot ja niiden työkalupakin sisältö: syysorganisaatiosta kevätorganisaatioon
27:25 Kun organisaatioita muutetaan, pystytääkö enää löytämään todistettavia kausaalisuhteita organisaatiomuutoksen ja tulosten välillä: mikä oikeasti vaikutti mihinkin?

28:45 Jos muutetaan asioita, ihmisillä on taipumusta nähdä muutosten vaikutus omien tekojensa kautta, biasoitumista tapahtuu väkisinkin.
29:45 Ei unohdeta ihmisiä: managementista ja leadershipistä ja niiden merkityksestä eritoten muutoksessa. Paperilla organisaatio on helppo laittaa uusiksi mutta todellinen vaikutus ihmisten toiminnassa vaatii aikaa.
31:01 Ihmiset tekevät yrityskulttuurin, kulttuuri muuttuu vain silloin kun ihmiset muuttuvat
31:29 Markku pääsee myyntikelmuihin!
31:40 Yritys ei muutu vaan se muuttuu yksilöiden summana. Johdatko asioita ja lukuja ja onko se edes mahdollista?
32:05 Asiat ja tehtävät eivät motivoidu eivätkä ne kuule --> voidaanko numeroita ja asioita siis edes johtaa? Kuulostaisi siltä, että leadershippiä tarvitaan.
32:40 "Johdan vain asioita, ahaa, kenelle sä siis puhut?"
33:11 Yrityksellä tulee olla selkeä ja yhteinen tavoite yrityskulttuurille
33:43 Pitää olla systemaattinen tapa, jolla yrityskulttuuria johdetaan.

34:35 Arvoista ja arvojohtamisesta: arvot ovat vain sanoja paperilla, kyse on siitä miten ne konkretisoituvat organisaation arjessa tekemisenä
35:30 Ei datallakaan tee mitään ellei sillä ole asiakasta, ihmistä tekemässä sillä jotain
36:01 Organisaatiosiilot antavat meille luvan olla itsekeskeisiä ja lyhytnäköisiä. Arvoista saadaan työkalut myös organisaation siilorajat ylittävään toimintaan ja synergiaan
36:55 Arvojen tulisi edustaa tavoitekulttuuria
37:12 Arjen muutoksen johtamiseen tarvitaan ennen kaikkea johdonmukaisuutta
37:40 Hyvässä yrityskulttuurissa jokainen organisaation jäsen voi löytää punaisen langan kaikkien arjessa tapahtuvien asioiden välille
38:35 Jos johtaminen ja viestintä ovat eriparia, tuloksena on sekametelisoppa ja epäjohdonmukainen yrityskulttuuri
39:45 Kun arvot ja johtaminen ovat synkassa keskenään, yrityskulttuuri tuntuu vahvalta
40:07 Ei pidä olla olemassa jotain universaalia "hyvää yrityskulttuuria" : se pitää aina rakentaa suhteessa kunkin yrityksen liiketoimintaan
41:11 "Firman luottokortit ja säkkituolit kaikille" ei copypaste-kulttuuria kiitos!

41:35 Loppua kohden laskettelu. Viimeiset nostot. 
42:25 Jonnen loppusanat: "data mainittu!"
43:15 Datassa määrä ei korvaa laatua, yhdellä bitilläkin voi olla iso merkitys. Vakava viesti kaikille "BIGDATA - öyhöttäjille"!

46:18 Isot kiitokset Jonne Seppä ja Voipa!

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App