Datapääoma

“What we got here is a failure to communicate” - Miksi käsitemallinnamme? Vieraana liiketoimintavetoisen tietomallinuksen asiantuntija Juha Korpela Ellieltä

March 1, 2021

1:05 Paukkupakkasista vesikeleihin

01:50 Datatoimitusketju lyhyesti: se on asia joka on jokaisessa organisaatiossa olemassa. Tästä ei pääse yli eikä ympäri.

02:20 Toisessa päässä on toinen kohtalon hetkistä: datan hyödyntäminen

02:35 Jotain puuttuu, eli näkyvyys toiseen datan kohtalon hetkeen: syntyhetkeen, joka tapahtuu liiketoiminnassa, toimitusketjun ylävirralla

03:05 Yhden kurssin laatujohtamisen oppien perusteella pitäisi tämä jo ymmärtää: 1x 10x 100x 1000x --> missähän ne laatuongelmat kannattaisi korjata?

03:35 "vaikea on eri asia kuin mahdoton"

03:46 Tärkeimmät painopistealueet: Johtaminen & viestintä, organisoituminen ja roolit, yrityskulttuuri ja teknologia

04:20 Tommin kahden eurosentin Guns 'n Roses Civil War intron imitaatio, kuitenkin ihan aiheesta! Miten tämä liityy dataan?

05:35 Viestintä korjaa asiat talossa ja puutarhassa

05:53 Miten kerromme mistä meillä on dataa?

06:05 Kiitos Ari Hovi pioneerityöstä ja terkut myös Johannekselle!

06:51 Ellien tuotekehityspäällikkö Juha Korpela, tervetuloa!

07:21 Käsitemallinnuksesta on kyse, Ellie syntyi ajatuksesta, että kun tehdään käsitemallinnusta, sillä olisi hyvä olla tukenaan helppoa ja intuitiivisesti käytettävä sovellus, joka tukisi todellista liiketoimintalähtöistä mallinnusajatusta. Nykyään Ellie on erillinen yhtiö.

08:16 Yhteinen filosofinen punainen lanka löytyy Datapääoman ja datatoimitusketjun johtamisen kanssa!

08:55 Liiketoimintalähtöinen tietomallinnus / käsitemallinnus, miksi juuri "liiketoimintalähtöinen" ?

09:55 Perusongelma markkinassa on se, että tietomallinnus on perinteisesti keskittynyt aivan liikaa teknologiapainoon esim. vaikkapa tietokantataulujen fyysiseen mallinnukseen kun ensin pitäisi ymmärtää oleellisin eli liiketoiminnan arjen käsitteistö: asiakas, tuote, lasku jne.

10:15 Oikeaoppisella käsitemallinnuksella vastataan ennen kaikkea kysymykseen: "MISTÄ se data kertoo?" ei niinkään se, että miltä se näyttää jossain tietokannan taulussa.

11:20 Liiketoiminnan edustajat ovat usein salakavalastikin, heidän itse tietämättään maailmanluokan data-asiantuntijoita! Kyllähän nämä ihmiset tietävät parhaiten oman liiketoimintansa arjen. Käsitemallinnuksella tehdään tämä tieto näkyväksi!

12:15 Tulisiko meidän löytää siis yhteinen kieli, jonka myötä tulemme ymmärretyksi arjessa toinen toisillemme?

12:40 On väärä kysymys esittää "MITÄ dataa teillä on", sen sijaan tulisi kysyä "MISTÄ teillä on dataa?"

13:50 Tulisi puhua ennemmin myös "informaatioarkkitehtuurista" sen sijaan, että puhutaan "data-arkkitehtuurista". Tällä saadaan tehokkaasti teknologia häivytettyä keskustelusta pois, sehän on lopulta vain mahdollistaja.

15:06 Ensimmäinen KELTAINEN KORTTI!

 

15:16 Datan kaksi kohtalon hetkeä, näistä se tärkeämpi eli datan luontihetki. Ennen luontia olisi jo hyvä olla ymmärrys siitä mitä käsitteitä omassa liiketoiminnassa on oikeasti olemassa.

16:35 Liiketoimintaprosessista kaikki lähtee

17:04 Käsitemalli kertoo sen, mitä siinä datan toimitusketjussa itse asiassa liikkuu!

17:41 Datatoimitusketju liittyy tähän s.e. mikä on monessa yrityksessä unohtunut on se miten datan logistiikka on hoidettu: monessako paikassa on ERILLISET infrat operatiiviselle ja analyyttiselle datalle? Ei näin tule toimia enää 2020-luvulla.

18:25 Käsitemallinnus antaa hyvät pohjat myös "data-as-a-product" ajattelulle ("data tuotteena"). Maininta rakennusalalta, Firan keskeisimmistä datatuotteista.

19:25 Käsitemalli kertoo vastauksen kysymykseen "mistä meillä on tietoa", ei tarvitse mennä käyttötarkoituksiin tai luoja paratkoon ATK-järjestelmiin tässä. Data Governance - pelikirjat vastaavat kysymyksiin käyttötarkoituksista tai tavoista joita tulisi organisaatiossa vaalia.

20:16 GDPR mainittu!

20:40 2020-luvun ilmentymä tiedosta on hyvin usein bitteinä oleva data. Lopulta data on kuitenkin vain "sarja havaintoja, jotka on kirjattu ylös". PostIT-laput ovat jossain käyttötapauksessa parempia kuin se, että laitetaan tieto ATK:lle.

21:25 "Data-arkeologi" mainittu. Eikös käsitemallinnus ole vähän arkeologin hommaa?

22:25 Kun tehdään perinteisen liiketoimintamallin disruptiota, ei pystytä myöskään lukittautumaan vanhoihin käsitemalleihin. Pitää ymmärtää myös mitä ne ovat tulevassa liiketoimintamallissa.

23:53 Tiedon ja datan poikkitieteellisyys tulee Juhan kommentissa hyvin esille: data ei tunne organisaation (eikä niiden välisiä!) siilorajoja. Mennään pilkkopimeään metsään ja aletaan sytyttelemään taskulamppuja, tämän myötä aletaan näkemään metsän puita (bottom-up).

24:15 Toinen lähestyminen voi olla se, että todetaan suoraan "emme ymmärrä mitä meidän asiakasdata ylipäätään on!". Tällöin lähestyminen on top-down painotteisempi.

24:45 Lopputulos on sama: ymmärretään mitä tietoä organisaatiossa ylipäätään on ja miten se liittyy eri toimintoihin

25:30 Ei voi olla niin, että organisaatioissa olisi dataa, joka ei liittyisi mihinkään sen liiketoiminnan arjen keskeiseen käsitteeseen!

26:45 Ei "data-driven business" vaan "business-driven data"? Mistä on kyse?

27:45 Liiketoimintaa tulisi ohjata faktiseen tietoon perustuen, ei mutulla.

28:20 Liiketoiminnan tulisi ITSE ymmärtää mistä heillä on tietoa ja miten siitä hedän omistamastaa tietopääomasta voisi saada arvoa.

30:00 Yrityksissä tulisi ymmärtää, mihin kohtaan datatoimitusketjua sitä tekoälyä ollaan soveltamassa. Ei ole yhdentekevää missä kohdassa se "muka tuottaa" arvoa ja toisaalta missä se oikeasti sitä arvoa tuottaa.

31:55 Bridging the gap: liiketoiminnan ja datan välistä kuilua kurotaan umpeen. Ei sotketa IT:tä tähän.

33:30 Vähentääkö käsitemallinnus henkilöriippuvuuksia?

34:00 Kysehän on lopulta hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisestä. Tietohan on jo olemassa organisaatiossa, kyse on tämän tiedon ymmärrettäväksi tekemisestä.

35:10 Controller on organisaation tietopääoman "heavy user"

36:45 "Järjestelmäarkkitehtuurilla päähän lyöminen" ei oikein edistä tiedonhallinnallisia asioita

37:15 Käsitemallinnuksen avulla saadaan ymmärrystä levitettyä tehokkaasti läpi organisaation. Tämä johtaa myös datatoimitusketjujen kustannusten pienenemiseen. Kysehän on lopulta siitä kuinka nopeasti yksittäinen työntekijä pääsee sisälle siitä, mitä tietoa on olemassa, mistä tietoa saadaan ja miten sitä pääsee hyödyntämään.

39:05 Kyse on myös abstraktiokerroksen tuomisesta fyysisen datan ja ihmisten väliin. Datatoimitusketjun kustannus syntyy pitkälti siitä, kun ihmiset käyttävät aikaa fyysisen datan penkomiseen kun he voisivat saada "lentävän lähdön" näkemällä ensin metsän puilta datakartaston, käsitemallin avulla.

41:00 Controllerin perussetti: ekana päivänä syvään päätyyn räpiköimään?! :D Olisiko kartasta hyötyä alkaen ensimmäisestä päivästä?

42:15 Käsitemalli on datakartta

42:26 Controller on organisaation kaikkien datatuotteiden asiakas!

43:45 Käsitemallinnuksen sudenkuopat? "Älä tee näin"-tarinat?

44:05 Käsitemallinnus on taidetta mutta myös tiedettä

44:41 Pahin moka (taas) on ajautua ATK- ja IT-keskusteluun. "Raportti" ei ole käsite, vaan väline (paitsi Microsoftilla, koska se on heidän bisnes).

45:25 Prosessit eivät ole käsitteitä. Esim. "laskutus" ei ole käsite. Helppo happotesti on kysyä "kuinka monta näitä asioita on?" eli ei ole olemassa "kolmea laskutusta" vaan pikemminkin "kolme laskua" . Tai henkilöstö: "viisi henkilöstöä" --> ei, vaan pikemminkin "työntekijä". Ja näin edelleen.

50:10 Pyhä kolmiyhteys ja graalin malja löytyi: liiketoimintojen prosessikuvaukset, järjestelmäarkkitehtuurikuvaukset ja tiedon/datan käsitemallit --> Success delivered!

51:39 Alec Sharpin vinkit käsitemallinnukseen

53:30 Loppukiteytykset

54:10 John F. Kennedy mainittu

55:30 Lopulta kyse on liiketoiminnan mallintamisesta

Kiitos Juha Korpela @ Ellie.ai

Podbean App

Play this podcast on Podbean App